Para poder visualizar todos los contenidos debes tener instalada la versiĆ³n actual de Adobe Flash Player.

Inici Lo Diariet Hemeroteca Safarejos Contacte 

Hemeroteca

Haz clic aquí para editar el texto

EL DIARIET DE TRAIGUERA El número 0 es publica el mes d'octubre de 1975, per iniciativa de Daniel Llatge Baset, llavors capella de Traiguera, que havia convocat després de festes d'agost d'aquell any a les entitats locals i els havia plantejat la possibilitat d'editar una revista mensual que recollís les seues activitats. La idea va ser ben acollida i es va fer el primer número, a l'octubre de 1975. Els primers números es van editar com un butlletí informatiu per al socis del Tele-Club de Traiguera, que funcionava des de 1965. En aquesta primera etapa es van publicar 9 números.Així va passar el primer any, després la publicació es va legalitzar i a l'octubre de 1976, va tornar a començar pel número 1, com a butlletí d'informació local que es repartia gratuïtament a totes les cases de Traiguera, regalant-se la subscripció de l'any als recent casats.Ara el diariet es reparteix per subscripció: 373 a Traiguera i 176 per correu a diferents llocs d’Espanya, Europa i Amèrica. La subscripció és de 16 € any, més les despeses de correus per enviar-los. És una activitat totalment altruista i voluntària que al llarg d'aquests gairebé 37 anys hem anat fent diferents persones. Posem el nostre temps, el telèfon, la gasolina, la llum, les fotos ... a disposició del diariet. Ens reunim tots el dijous per la nit a un local que ens ha cedit l'Ajuntament, que va ser Societat Obrera (1926), Cámara Agraria i ara hi ha oficines per gestionar iniciatives comunitàries. Ja el primer número presenta textos en català i castellà, poc a poc s'ha anat incrementant la presencia del valencià i català a les nostres pàgines, i fins i tot per aquest motiu hem tingut una subvenció de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tot i això, acceptem i publiquem textos en castellà. Les mides del diariet han anat canviant all llarg dels anys: De 1975 a 1977 era de 25 x 36 cm.A 1978 era de 28 x 38 cm.De 1979 a 1997 de 28 x 39 cm.i des de 1998 a l'actualitat es de 21 x 32 cm.Pel que fa al número de pàgines, des d'octubre de 1975 a octubre de 1976, en va tenir només 4. Al novembre de 1976 ja van ser 8 i al desembre 12, quantitat que es va mantenir en general, exceptuant alguns mesos de 8 (gener i abril de 1977) i alguns de 16 juliol 78, desembre 78, gener 79 ... fins el 1997. Amb el nou format, de menors dimensions, va passar a tenir-ne 24, excepte alguns mesos de 28. És curiós el del mes de maig de 1978, que té 14 pagines i una d'elles va solta, perquè no es pot grapar, al no ser múltiples de quatre.. El mes que més pagines ha tingut el diariet ha sigut el de febrer de 2006 amb 32, al publicar les fotografies de la recuperada Funció de Sant Antoni.El primer any es va repartir gratuïtament. El preu de la subscripció anual va començar amb 100 ptes. a l'octubre de 1976, octubre de 1977 200 ptes. octubre de 1980 300 ptes. octubre de 1982 400 ptes. octubre de 1987 500 ptes. octubre de 1991 600 ptes. juny de 1997 800 ptes. gener de 1999 1.000 ptes. maig de 2001 1.200 ptes. gener de 2002 7,50 €, gener de 2004 8 €. gener de 2005 10 €. gener de 2007 12 €, febrer de 2009 14€, gener 2011 15€ i al gener de 2012 16€, preu que es manté fins ara i al que s'han d'afegir les despeses de correus en el cas dels que s'envien fora de Traiguera. Va començar imprimint-se només a una tinta: negre, però de seguida (febrer 1976, n° 4) es va incorporar el color només al titular de la capçalera. Aquest color cada mes variava. A partir de desembre de 1976 tota la contraportada és publicitat a color (1 tinta). La primera portada en color es va fer al gener de 1979. D’altres portades soltes a color van ser les d’abril de 1984, gener de 1990, abril de 1990, agost de 1990, març de 1991, maig de 1994 (n° 200) , juliol de 1996, setembre de 1996, octubre de 1996, novembre de 1996, desembre de 1996, gener de 1997, març de 1997 i, des de llavors, ja sempre en color. A l'octubre de 1987 es va canviar la capçalera de la portada. La capçalera de la portada amb imatges del poble comença el 1991. A I'octubre de 2000, amb motiu dels 25 anys, vam regalar una reproducció del n° 0 i vam seguir durant el 2001 fent altres reproduccions de diariets antics. Al febrer de 2005 va canviar el disseny de la portada. Amb motiu del 30 aniversari es va fer una entrevista al Canal 56 el novembre de 2005, i vam fer loteria de Nadal amb el número 01030, regalant una participació de 30 cèntims a cada subscriptor, per celebrar els 30 anys. Els directors de la publicació han sigut: Daniel Llatge Baset 1975-1997 Manuel Villalta Sabater 1997-2004 Vicent Matamoros Sanz a partir de 2005 Els locals: - La casa on vivia el capellà de 1975 a 1997 - La casa del nou director, Manuel Villalta, de 1998 a 2004 - El segon pis de l'antic escorxador i centraleta de telefons 2005 - El segon pis de l' antiga Societat Obrera i Cámara Agraria, des de 2005 a l'actualitat (Carrer Ample 11)

ELS SEUS DIRECTORS

HISTÒRIA DEL DIARIET
https://www.facebook.com/pages/Centre-Cultural-Traiguer%C3%AD/464118133681855?fref=ts https://twitter.com/DiarietTraigue