EL DIARIET DE TRAIGUERA El número 0 es publica el mes d'octubre de 1975, per iniciativa de Daniel Llatge Baset , llavors capellà de Traiguera, que havia convocat després de festes d'agost d'aquell any a les entitats locals i els havia plantejat la possibilitat d'editar una revista mensual que recollís les seues activitats. La idea va ser ben acollida i es va fer el primer número, a l'octubre de 1975. Els primers números es van editar com un butlletí informatiu per al socis del Tele- Club de Traiguera , que funcionava des de 1965. Així passa el primer any. Després la publicació es legalitza a l’octubre de 1976, i torna a començar pel número1, com a butlletí d’informació local que es repartia gratuïtament a totes les cases de Traiguera. Des d’un principi es regala la subscripció de l'any als recent casats. Ara el diariet es reparteix per subscripció: 325 a Traiguera i 136 per correu a diferents llocs d’Espanya, Europa i Amèrica. La subscripció és de 23 any , més les despeses de correus per enviar-los. És una activitat totalment altruista i voluntària que al llarg d'aquest 47 anys hem anat fent diferents persones, posant el nostre temps, el telèfon, la gasolina, la llum de casa, les fotos a disposició del diariet. Ens reunim tots el dijous per la nit a un local que ens ha cedit l' Ajuntament, que va ser Societat Obrera de Traiguera (1926), Cámara Agraria i ara hi ha oficines per gestionar iniciatives comunitàries. Ja el primer número presenta textos en valencià i castellà, poc a poc s'ha anat incrementant la presencia del valencià i català a les nostres pagines, i fins i tot per aquest motiu tenim una subvenció de l' Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tot i això, acceptem i publiquem textos en castellà. Les mides del diariet han anat canviant al llarg dels anys: Des de 1975 a 1977 era de 25x36 cm. Al 1978 era de 28x38 cm. Del 1979 al 1997 era de 28x39 cm. I des de 1998 a l'actualitat és de 21x32 cm. Pel que fa al número de pàgines, des d'octubre de 1975 a octubre de 1976, en va tenir només 4. Al novembre de 1976 ja van ser 8 i al desembre 12, quantitat que es va mantenir en general, exceptuant alguns mesos de 8 (gener i abril de 1977) i alguns de 16 com juliol 78, desembre 78, gener 79 ... fins el 1997. Amb el nou format de menors dimensions, va passar a tenir-ne 24, excepte alguns mesos de 28. És curiós el del mes maig de 1978, que 14 pagines i una d'elles va solta, perquè no es pot grapar. El mes que més pgines ha tingut el diariet ha sigut el de febrer de 2006 amb 32, al publicar les fotografies de la recuperada Funció de Sant Antoni. El primer any es va repartir gratuïtament. El preu de la subscripció va començar amb 100 ptes. a l'octubre de 1976. A l’octubre de 1977 va passar a 200 ptes. Octubre de 1980, 300 ptes. Octubre de 1982, 400 ptes. Octubre de 1987, 500 ptes. Octubre 1991, 600 ptes. Juny de 1997, 800 ptes. Gener de 1999, 1.000 ptes. Maig de 2001, 1.200 ptes. Al gener de 2002 i amb el canvi de moneda valia 7,50 €. Al gener 2004, 8 €. Gener 2005, 10 €. Gener 2007, 12 €. Gener de 2009, 14 €. Gener de 2011, 15 € i gener de 2012, 16 € preu actual, al que s 'han d' afegir les despeses de correus en el cas dels que s'envien fora de Traiguera. Va començar imprimint-se només a una tinta: negre, però de seguida (febrer 1976, 4) es va incorporar el color només al titular de la capçalera. Aquest color cada mes variava. A partir de desembre de 1976 tota la contraportada és publicitat a color (1 tinta). La primera portada en color es va fer gener de 1979. Hi ha portades color a l’abril 84, gener 90, abril 90, agost 90, març 91, maig 94 (n° 200), juliol 96, setembre 96, octubre 96, novembre 96, desembre 96, gener 97, març 97 i ja sempre en color. A l’octubre de 1987 es va canviar la capçalera de la portada. La impremta de Jordi Dassoy de Sant Carles de la Ràpita ha sigut el lloc on sempre hem imprès el diariet, fins l'actualitat A l'octubre de l’any 2000, amb motiu dels 25 anys vam regalar una reproducció del 0 i vam seguir durant el 2001 fent altres reproduccions de diariets antics. Al febrer de 2005 canvia el disseny de la portada i amb motiu del 30 aniversari “El diariet” va eixir al Canal 56. Al novembre de 2005 vam regalar Loteria, 30 cèntims d’euro de la “Lotería Nacional” del numero 01030, 0 pel primer numero, 10 pel mes d’octubre i 30 per celebrar els 30 anys del diariet. Al gener de 2009 canvia de nou la capçalera de portada i s’inclou la sanefa a la part superior amb una imatge panoràmica del poble que canvia a la primavera amb una foto d’estiu i a l’octubre amb una de l’hivern. A l´Abril de l´any 2021, i pel tancament de l´impremta Jordi Dassoy per jubilació, encetem un nou camí amb els amics d´Artes Gráficas Castell de Vinaròs, esperant que aquesta nova etapa sigue tant fructifera com la de la Ràpita. Al gener de 2023 comencem una nova etapa amb la publicació de la revista a tot color. Era un repte que teníem des de fa molts anys, i que per hem aconseguit. Esperem poder continuar molts anys més, almenys arribar als 50 anys, que cumplirem el próxim 2025. Amb l´ajuda dels nostres subscriptors i subscriptores, publicitats, col·laboradors, ajuntament, etc. esperem poder celebrar-ho com es mereix. Directors Daniel Llatge Baset (1975-1997) Manuel Villalta Sabater (1997-2004) Vicent Matamoros Sanz (2005 i fins l’actualitat) Els locals: - La casa on vivia el capellà Daniel Llatge, de 1975 a 1997 - La casa del nou director, Manuel Villalta, de 1998 a 2004 - El segon pis de l'antic escorxador i centraleta de telèfons al 2005 - El segon pis de l'antiga Societat Obrera i Cámara Agraria, des de 2005 a 2023 (Carrer Ample nº11, 2on pis) - A la capella de Sant Blai, des de 2023 a l´actualitat (Carrer Sant Blai nº 6)
CENTRE CULTURAL TRAIGUERÍ
Centre Cultural Traiguerí Carrer Sant Blai, 6 12330 Traiguera Castelló
Copyright - © - Centre Cultural Traiguerí - 2024
hemeroteca
No 0 Octubre de 1975 No 1 Novembre de 1975 Any 1 No1 Octubre de 1976 Any 44 No 500 Juny de 2019
Daniel Llatje Baset
Manuel Villalta Sabater
Vicent Matamoros Sanz