CENTRE CULTURAL TRAIGUERÍ
Centre Cultural Traiguerí Carrer Sant Blai, 6 12330 Traiguera Castelló
Copyright - © - Centre Cultural Traiguerí - 2024
exposició de fotos antigues
Des del 1993, i de la del president del Centre Cultural i director de la revista TRAIGUERA, Vicent Matamoros Sanz, es celebra una exposició de fotos antigues a la capella de Sant Blai (seu actual del Centre Cultural Traiguerí). Les fotografies exposades són cedides per la gent del poble. 30 anys de la història de Traiguera en imatges. Segons comenta el propi Vicent Matamoros: …en diverses ocasions, he comentat el meu interès en editar un llibre que recollís les fotografies que hem compartit a la capella de Sant Blai des del mes d’agost del 1993, quan vaig iniciar l’aventura, perquè sempre he pensat que la publicació d’un llibre seria una manera d’agrair a la gent de Traiguera la seua col·laboració. Les meues propostes per editar un llibre, fetes a diferents corporacions municipals al llarg dels anys, mai han quallat, per aixó jo, amb una petita part del material que tenia preparat per l’edició del llibre, he decidit publicar aquest r ecull fotogràfic de l’exposició de 1993 amb l’inteció d’iniciar un col·leccionable… Des del Centre Cultural Traiguerí, hem pres nota i hem pensat en continuar l’idea de fer un col·leccionable i poder encuadernar-lo.
Fins ara hem preparat 2 col·leccionables:
1a EXPOSICIÓ DE FOTOS ANTIGUES TRAIGUERA, AGOST 1993
2a EXPOSICIÓ DE FOTOS ANTIGUES TRAIGUERA, AGOST 1994
Si vols adquirir algún dels exemplars, descarrega´t el formulari
emplenable